Thursday, October 10, 2013

Bergrummet Elefanten öppnar för visning

Stockholm öppnar upp och låter allmänheten besöka det historiskt intressanta bergrummet Elefanten, i samband med att Stockholms läns museum öppnar utställningen "Atombomb över Stockholm" den 11 oktober 2013.

No comments: