Saturday, December 28, 2013

Lite djupa SR program

Det postdemokratiska samhället, Angående hur RAND New Public Management har löpt amok och förstört offentlig sektor och speciellt sjukvården i Sverige. Mer byråkrati och mindre vård.
Av Jens Stilhoff Sörensen
(Radioprogram) (Text)

Frispråkig tillväxtkritik från Fredrik Lindström.
Budskapet var så uppseendeväckande att Aftonbladet kommenterade på nyhetsplats - Julmys med Fredrik Lindström? Knappast! 

No comments: